Historien om Meldorfer Culturpreis

Meldorfer Culturpreis blev for første gang udskrevet i 1990. Anledningen var Meldorfs 725-årige byjubilæum. Hensigten var at fremme den visuelle kunst i Jylland og Slesvig-Holsten og styrke sammenholdet mellem naboer.

Man kan nu spørge sig, hvorfor dette ”C” i kulturprisens logo og ikke ”K”? Logoet viser omridset af domkirkens tårn i Meldorf og en gavl af et hus foran en hvid solkskive. Ud fra disse elementer blev  bogstaverne ”M” og ”C” dannet (Meldorfer Culturpreis).